Verbos en Inglés

Thực hành và học các động từ tiếng Anh trong các cách chia khác nhau.
4.7 / 5

  • V 3.6.2
  • Android 4.4+
  • Everyone
  • 500,000+

Động từ trong tiếng Anh là một ứng dụng cho phép bạn thực hành và học các động từ tiếng Anh theo các cách chia khác nhau.

* Người thứ ba
* Quá khứ
* Tương lai
* Phân từ quá khứ
* Gerund (Chấm dứt ing)

Bạn có thể đọc và nghe cách phát âm của từng động từ cho mỗi cách chia và xác định xem đó là động từ thông thường hay bất quy tắc.

Ông cũng nghiên cứu các động từ phrasal và phát âm của họ.

Đề Nghị